Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

การจัดส่งสินค้าเสื้อยืด เสื้อโปโล

บริการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อมียอดสั่ง ผลิตเสื้อ ตั้งแต่ 20,000 บาท ( เฉพาะในกรุงเทพ )

ในกรณีที่ มียอดน้อยกว่า 20,000 บาท หรืออยู่ต่างจังหวัด ทางเราจะแจ้งค่าจัดให้ทราบในใบเสนอราคา

อัตราในการจัดส่งสินค้า

1.      รับสินค้าด้วยตนเอง

ท่านสามารถมารับสินค้าได้ที่บริษัท ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

2.       ส่งสินค้าทางไปรษณีย์

คิดค่าใช้จ่ายตามไปรษณีย์ไทย ท่านสามารถเช็คราคาค่าส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.com

3.       รถตู้

ห่อละ 200 บาท ( 1 ห่อ/ 150 ตัว )

4.       รถไฟ

ห่อละ 350 บาท ( 1 ห่อ/ 150 ตัว )

5.       ขนส่งเอกชน

เก็บเงินปลายทาง ( ไม่มีค่าใช้จ่ายต้นทาง )

6.      เครื่องบิน

สำหรับส่งสินค้าไปต่างประเทศ ทางเราจะแจ้งค่าส่งให้ทราบอีกครั้ง ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเสื้อ

.